????????????????????????????????????????????????????????????

نام برس صنعتی : برس دستگاه پولیش واکس کفش

کاربرد این برس صنعتی : کاربرد این برس در مجتمع ها و ارگان های عمومی می باشد که برای براق کردن کفش ها به کار می رود.

مشهد برس
مشهد برسمشهد برس