?????????????????????????????????????????????

نام برس صنعتی : برس گرد جانبی

کاربرد این برس صنعتی : کاربرد برس گرد جانبی و برس استوانه (غلطکی) عرضی در ماشین آلات مکانیزه شوینده خیابانهاست.

مشهد برس
مشهد برسمشهد برس