برس صنعتی غلطکی

برس صنعتی غلطکی از سایز بسیار کوچک تا سایز بسیار بزرگ را شامل می شود.

کاربرد های برس صنعتی غلطکی در صنایع، شرکتها، کارخانجات، قالیشوییه، ماشین آلات نظافتی مکانیزه شهری، شهرداریها، پولیش واکس، شستشوی میوه در کارخانجات مربوطه و ... می باشد.

جنس رشته های برس غلطکی می تواند pp pet پرلون، سیم نایلون باشد و جنس هسته برس غلطکی پلی اتیلن و یا فلز می باشد.

مشهد برس
مشهد برس