برس صنعتی دیسکی

برس صنعتی دیسکی ( برس گرد ) نوعی برس صنعتی است که به شکل دایره می باشد.

بیشترین کاربرد برس صنعتی دیسکی در قالیشوییها ،اسکرایپر ها، دستگاهها و صنایع نظافتی که معمولا در کارخانجات و پاساژها استفاده می شود، می باشد.

برس دیسکی می تواند ابعاد و قطر های مختلفی داشته باشد.

جنس برس دیسکی از رشته های pp pet پرلون و سیم که بستگی به نوع کار و سفارش دارد تشکیل می شود. جنس صفحه دیسکی و گرد نیز بسته به نوع کاربرد می تواند پلی اتیلن یا فلز آلومینیوم باشد.

مشهد برس
مشهد برس