برس صنعتی تمیز کننده لوله ای توسط انواع نام ها مانند بطری، اسپیرال و پیچیده در سیم، لوله و یا برس تمیز کننده داخلی شناخته می شود. این برس صنعتی انعطاف پذیر تر از برس لوله استوانه ای می باشد و در بسیاری از محیط های تولید مختلف با توجه به استفاده های متعدد آن در تمیز کردن، دبوررینگ و ... استفاده می شود. از نظر ساخت و ساز مانند یک قلم مو است که برای استفاده توسط هر دو دست طراحی شده است، در دریل، پرس مته و دیگر تجهیزات مکانیکی کاربرد دارد. سبک های مختلف از برس تویست سیمی با استفاده از تعدد سیم و رشته های مختلف وجود دارد و می تواند برای حساس ترین سطوح بکار رود.