برس عمودی کفشور قابل نصب بر روی انواع دستگاههای شوینده می باشد. کابرد این برس صنعتی شستشوی سنگ ، سرامیک ، کاشی و پارکت در معابر عمومی می باشد. برس اسکراپر معمولا برای سطوح صاف بکار می رود.