برس جدول شوی نوعی برس صنعتی است که جهت شستشوی جداول کنار خیابان به کار می رود . ویژگی اصلی برس جدول شوی شرکت ساخت برس صنعتی مشهد برس حفظ رنگ جداول می باشد.

برس جدول شوی قابلیت نصب بر روی رپی ماشین را دارا می باشد . کارگاه تولیدی مشهدبرس انواع برس های صنعتی از جمله برس جدول شوی طبقه ای و حلقه ای را تولید می نماید.