برس حلقه ای عرضی برای شستشوی نرده های فلزی وسط خیابان و مل باتومهای کنار خیابان استفاده می شود. برس حلقه ای عرضی در انواع مختلف حلقه ای فلزی و طبقه ای پلی اتیلن می باشد و جنس و ضخامت و طول رشته ها بستگی به نوع دستگاه دارد.