برس عرضی بر روی دستگاههای مکانیزه دولوو نصب می شود. کاربرد برس عرضی شستشو و نظافت آسفالت خیابان های شهری و جاده ها می باشد. جنس و قطر رشته های استفاده شده در این نوع برس بر اساس نوع آلودگی خیابان ها اعم از خاک ، گل ، چربی ، آب و ... تغییر می کند.

نمونه های تولید شده در کارگاه مشهد برس را در عکس های بالا مشاهده می کنید. مواد اولیه به کار رفته در برس های تولیدی مشهد برس شامل کنفی مویی و .. می باشد که تمامی مراحل تولید از ابتدا در کارگاه مشهد برس انجام می شود.